ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE
V NEMOCNICÍCH V ROCE 2019

Dne 11. 12. 2018 proběhla v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce tradiční konference o změnách, které čekají nemocnice v příštím roce a které se týkají úhradové vyhlášky, úprav v seznamu výkonů, projektu DRG Restart, právních aspektů uzavírání smluv s pojišťovnami a dalších témat.

Protože seminář pojímáme jako tradiční záležitost nejen co se týká času a místa konání, vystupovali na konferenci také naši tradiční hosté – Ing. Jiří Mrázek, MBA z MZČR, JUDr. Karel Hlaváček z AK Šustek & spol., MUDr. Petr Pokorný za pracovní komisi pro seznam zdravotních výkonů nebo Ing. Jan Linda jako vedoucí projektu DRG Restart. Změny v úhradové vyhlášce pro r. 2019 vysvětlila RNDr. Marcela Ambrožová.

Zájem o konferenci je také tradičně velký, letos ji navštívilo 180 účastníků.

REGISTRACE A ÚHRADA POPLATKŮ
Do 31. 10. 2018
Zdravotnická zařízení s manažerským
informačním systémem FONS Reports
1 950 Kč

Zdravotnická zařízení bez manažerského
informačního systému FONS Reports
2 200 Kč

Ostatní organizace 3 300 Kč
Od 1. 11. 2018
Zdravotnická zařízení s manažerským
informačním systémem FONS Reports
2 200 Kč

Zdravotnická zařízení bez manažerského
informačního systému FONS Reports
2 500 Kč

Ostatní organizace 3 300 Kč
Registrace byla možná do 30. 11. 2018
Ceny zahrnují DPH (21 %)
www.stapro.cz