ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2018
12. 12. 2017 od 10.00 hodin, Informační a kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

V letošním roce, stejně jako v předchozích letech, pro naše klienty proběhl seminář, který se zabýval praktickými otázkami, souvisejícími s úhradami za zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích v roce 2018. V rámci semináře jsme se zaměřili hlavně na výklad mechanismu úhrad ve vazbě na úhradovou vyhlášku pro rok 2018. Dále byli účastníci seznámeni s aktuální finanční situací VZP a SZP, se stanovisky zástupců nemocnic k úhradové vyhlášce pro rok 2018, s vývojem projektu DRG restart a s novinkami a změnami v seznamu zdravotních výkonů.

Na semináři vystoupili erudovaní odborníci, kteří se dlouhá léta aktivně zabývají problematikou DRG, úhradových mechanismů a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

Věříme, že jak odborný obsah našeho tradičního semináře, tak i termín, ve kterém seminář proběhl, pro Vás byl přínosem.