ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2017
13. 12. 2016 od 10.00 hodin, Informační a kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha
Prezentace ze semináře:

ZMĚNY V SZV K 1. 1. 2017
MUDr. Petr Pokorný, Pracovní skupina při MZ ČR

NZIS – NOVÁ DATA O POSKYTOVATELÝCH AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE
Ing. Markéta Bartůňková, ÚZIS

INFORMACE K PROJEKTU DRG RESTART
Ing. Markéta Bartůňková, ÚZIS

ÚDRŽBA IR-DRG PRO R. 2017 A STAV VÝVOJE PRAVIDEL PRO KÓDOVÁNÍ ZS
Ing. Jana Homrová, ÚZIS

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA PRO ROK 2017
RNDr. Marcela Ambrožová, STAPRO s. r. o.

POHLED VZP NA ROK 2016 A ÚHRADOVÁ POLITIKA PRO ROK 2017
Ing. Jiří Mrázek, MBA, VZP ČR

STANOVISKO ZÁSTUPCE NEMOCNICE K ÚHRADOVÉ VYHLÁŠCE PRO ROK 2017
Ing. Michal Čarvaš, MBA, AČMN

PROBLEMATIKA KVALITY VYKAZOVÁNÍ
MUDr. Romana Švejdová, VZP ČR