ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH V ROCE 2017
13. 12. 2016 od 10.00 hodin, Informační a kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Dotazník spokojenosti s akcí

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto krátkého dotazníku spokojenosti s akcí. Po jeho vyplnění budete přesměrováni na stránku s prezentacemi ze semináře.
Pokud nám z jakéhokoliv důvodu nechcete poskytnout zpětnou vazbu, pokračujte, prosíme, přímo na stránku s prezentacemi.

velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a velmi nespokojen/a
Místa konání semináře
Včasnosti pozvánek
Organizačního zajištění semináře
Časového harmonogramu
Informačního obsahu prezentací
Úrovně zpracování prezentací
Celkového dojmu ze semináře

O jaká další témata máte zájem na příštím semináři?

Jaká přednáška se Vám na semináři nejvíce líbila?

Co se Vám na semináři nejvíce / nejméně líbilo?

Prostor pro Vaše náměty a návrhy pro příští seminář: