STRETNUTIE UŽÍVATEĽOV PANAKEA - LOGISTIKA

Program stretnutia

Utorok 28. 6. 2016

10:00 - 12:30 Registrácia, ubytovanie, obed
Zuzana Verešpejová

12:30 - 12:40
 • Otvorenie stretnutia
  Adrián Petrik

12:40 - 13:00 Evidencia priamych nákladov na hospitalizačný prípad
Henrieta Baranovičová

13:00 - 15:30
 • Logistika PANAKEA – novinky
 • – Ekonomické zostavy, možnosti, sklady, ...
 • – Nové možnosti snímania čiarových kódov a QR kódov
 • – Nové importy dodacích listov
 • – FIFO, FEFO, export skladových zásob + pacient
 • Eva Horalová, Peter Holeček

15:30 - 16:00 Čas na kávičku

16:00 - 16:30
 • Reporting liekov a ZM
  Adrián Petrik

16:30 - 18:00
 • FONS Enterprise Logistika – prax a jej požiadavky
 • – Zmeny v postupoch vývoja z pohľadu dopadu na zákazníka
 • – Zoznámenie sa so stavom SK lokalizácie FONS Enterprise Logistiky
 • Ladislav Picek, Henrieta Baranovičová

18:00 - 18:30 Diskusia

19:00 Večera a spoločenský večer


Streda 29. 6. 2016

9:00 – 10:30
 • WEB ŽIADANKY a schvaľovanie
 • – Prepojenie WEB žiadaniek s PANAKEA
 • – Tvorba a schvaľovanie web žiadaniek (typy, kontroly, podmienky, e-maily)
 • – Limity (typy limitov, priebeh čerpania)
 • Dušan Turek

10:30 – 11:15
 • Praktické ukážky v práci s čítačkami BC a QR kódov
  Emil Mikuľák

11:30
 • Zhodnotenie stretnutia, dotazníky, tombola a záver

Virtuálna lekáreň, sklad zdravotného materiálu a klinické sklady!
Počas celého pobytu bude pripravená simulovaná prevádzka logistiky liekov a zdravotného materiálu, od importov eDL, cez snímanie rôznych typov kódov (čiarové kódy, QR kódy, „dlhé“ kódy) až po výdaj do spotreby na pacienta.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

Lektori: 
Henrieta Baranovičová
Peter Holeček
Emil Mikuľák
Ladislav Picek
Eva Horalová
Adrián Petrik
Dušan Turek

 

Copyright ©   STAPRO SLOVENSKO s.r.o.