Objednávka předplatného
časopisu Klinická biochemie a metabolismus

Adresa:
Jméno a příjmení / název instituce:
Ulice a č.p.:
Obec:
PSČ:
Telefon: * E-mail: *
IČ: DIČ:

Doručovací adresa:
(vyplňujte pouze, pokud je jiná než adresa objednatele)
* Poskytnutím těchto nepovinných údajů nám usnadníte případnou další komunikaci. Zavazujeme se použít je pouze v nezbytných případech
a neposkytneme je nikomu dalšímu.

Objednávám celoroční předplatné časopisu Klinická biochemie a metabolismus
v ceně 470 Kč.
Objednávám:  ks od každého čísla

Na základě této objednávky vám vystavíme zálohovou fakturu. Po její úhradě vám bude zaslán daňový doklad.

Případné dotazy odesílejte na e-mail: adamec@stapro.cz