Konference INMED 2011 je za námi . . .

Jedenáctý ročník konference INMED proběhl ve dnech 10. - 11. listopadu 2011 a již tradičně se konal v Domě hudby v Pardubicích. Významným prvkem letošní konference bylo udělení záštity ze strany ministerstev zdravotnictví jak České, tak i Slovenské republiky. Na konferenci bylo prezentováno celkem 17 přednášek ve 4 přednáškových blocích na aktuální témata z českého i slovenského zdravotnictví:

Proběhla také panelová diskuse na zajímavé téma „Největší pasti ve zdravotnictví v dalších letech 2012-2014“ s podtitulem „Je to příliš velké? Dobré? Nebo příliš dostupné?“. Nelehké úlohy moderátora panelové diskuze se letos ujal šéfredaktor zdravotnických novin Jan Kulhavý a můžeme konstatovat, že své role se zhostil s grácií sobě vlastní.

Počet účastníků konference INMED 2011 včetně přednášejících dosáhl počtu 126. Skladba účastníků byla následující:Již v průběhu a také po konferenci měli účastníci možnost zhodnotit konferenci prostřednictvím vyplnění dotazníku. Hodnocení konference INMED 2011, kterého se zúčastnilo celkem 32% účastníků, dopadlo nadmíru dobře. Hodnocení proběhlo v šesti otázkách s tímto souhrnným výsledkem vyjádřeným v procentech (z hodnocení byli vyloučeni zaměstnanci organizátorů konference):

(Podrobnější pohled na jednotlivé otázky je uveden na konci textu)

Z odevzdaných dotazníků jsme vylosovali čtyři výherce, jejichž jména uvádíme v pořadí, v jakém byla vylosována:

  1. Milan Dragula, prezident Slovenskej lekárskej komory
  2. Marcela Ambrožová, výkonná ředitelka úseku zdravotní péče VZP ČR
  3. Zdeňka Böhmová, analytik IS, Fakultní nemocnice Brno
  4. Roman Mádr, provozně obchodní náměstek, Kroměřížská nemocnice a.s.

Hrálo se o níže uvedené ceny a výhercům blahopřejeme.

  1. Kožená pánská peněženka s kuličkovým perem značky SAMSONITE
  2. Nástěnné hodiny s teploměrem a vlhkoměrem
  3. Dárkový set kuličkového pera a rolleru značky Picopen
  4. Čajová souprava s konvičkou Darjeeling

Která témata zaujala?
Porovnáme-li míru zájmu o jednotlivé přednášky, zaznamenala největší ohlas úvodní přednáška náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska, zaměřená na schválené a připravované zákony. Těsně za ní se umístila přednáška pana senátora Jana Žaloudíka s originálním názvem Strukturované zdravotnictví a údiv Vikingů. Velmi pozitivně hodnocená byla taktéž přednáška ředitele SUKLu Martina Beneše, který se zaměřil na současný stav a možnosti vývoje elektronické preskripce.

Dále zazněly následující názvy přednášek: České zdravotnictví nemusí být podfinancované, kterou prezentoval ředitel VZP Pavel Horák; Přemýšlení o elektronické zdravotnické dokumentaci z psychiatrické léčebny v podání ředitele léčebny Jiřího Dvořáčka či Informační podpora řízení změn struktury péče poskytované zdravotnickým zařízením od ředitele nemocnice Miroslava Přádky.

Z hlediska zájmu o jednotlivé přednáškové bloky si největší pozornost získal první blok koordinátora Jana Horáka, tematicky zaměřený na eHealth a jeho přínosy pro zdravotnická zařízení.

Co se na konferenci nejvíc líbilo a nelíbilo?
V pozitivním hodnocení konference se nejčastěji objevovala pochvala za velmi dobré organizační zajištění, příjemnou atmosféru konference a společenskou úroveň celé akce. Účastníci konference velmi chválili výběr, profesionalitu a vyváženost jednotlivých bloků, volbu osobností přednášejících a atraktivnost přednášek a v neposlední řadě také cenou možnost výměny názorů a zkušeností.

Ohlasy na letošní jedenáctý ročník konference byly tedy nadmíru pozitivní. A to i přesto, že byli někteří účastníci zklamáni z neúčasti ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Ten se bohužel musel na poslední chvíli z účasti na konferenci omluvit, z důvodu zasedání poslanecké sněmovny ČR.

Velmi kladně – a nás těší, že můžeme uvést již tradičně - byla hodnocena společenská úroveň a příjemná atmosféra večerního rautu na pardubickém zámku.

Pozitivní odezva od účastníků je pro organizátory tou nejvyšší odměnou, a proto se budeme se snažit, aby i příští dvanáctý ročník konference, který se bude konat 23. - 24. listopadu 2012, dosáhl vysoké úrovně.

Za organizátory konference, kterými jsou Univerzita Pardubice, Magistrát města Pardubic,
STAPRO s. r. o. a Stapro SK s.r.o.

Leoš Raibr
ředitel konference INMED 2011


Dotazy, připomínky či návrhy ke zlepšení, které se vztahují ke konferenci, zasílejte prosím na emailovou adresu kosutova@stapro.cz

Podrobnější pohled na jednotlivé otázky je následující:

Místo konání akce
Velmi spokojeno 88% účastníků
Spíše spokojeno 10% účastníků
Spíše nespokojeno 2% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Včasnost pozvánek
Velmi spokojeno 85% účastníků
Spíše spokojeno 13% účastníků
Spíše nespokojeno 2% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Organizační zajištění akce
Velmi spokojeno 70% účastníků
Spíše spokojeno 28% účastníků
Spíše nespokojeno 2% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úplnost a dostupnost informací o konferenci na webových stránkách
Velmi spokojeno 68% účastníků
Spíše spokojeno 30% účastníků
Spíše nespokojeno 2% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úroveň zpracování prezentací
Velmi spokojeno 43% účastníků
Spíše spokojeno 57% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Celkový dojem z akce
Velmi spokojeno 65% účastníků
Spíše spokojeno 33% účastníků
Spíše nespokojeno 2% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků


Partneři konference:
Mediální partneři:
Organizátoři:

Univerzita Pardubice