Zhodnocení konference

Počet účastníků včetně přednášejících dosáhl počtu 119.

Skladba účastníků konference INMED 2010 byla následující:Bylo představeno 17 přednášek ve 4 blocích a proběhla panelová diskuse na téma „Čekají zdravotnictví právní spory a s kým?“, kterou vedl již tradičně Mgr. Tomáš Cikrt.
Celkové hodnocení účastníků konference INMED 2010 (ze kterého byli vyloučeni zaměstnanci organizátorů konference) dopadlo nadmíru dobře. Hodnocení proběhlo v šesti otázkách s tímto souhrnným výsledkem vyjádřeným v procentech:

Velmi spokojeno 79% účastníků
Spíše spokojeno 2% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Podrobnější pohled na jednotlivé otázky je následující:

Místo konání akce
Velmi spokojeno 90% účastníků
Spíše spokojeno 10% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Včasnost pozvánek
Velmi spokojeno 90% účastníků
Spíše spokojeno 10% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Organizační zajištění akce
Velmi spokojeno 76% účastníků
Spíše spokojeno 24% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úplnost a dostupnost informací o konferenci na webových stránkách
Velmi spokojeno 81% účastníků
Spíše spokojeno 19% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úroveň zpracování prezentací
Velmi spokojeno 57% účastníků
Spíše spokojeno 43% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Celkový dojem z akce
Velmi spokojeno 76% účastníků
Spíše spokojeno 24% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Která témata zaujala:
Porovnáme-li míru zájmu o jednotlivé přednášky, zaznamenala největší ohlas přednáška pana prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. s názvem Řídit, řadit a ředit zdravotnictví. Těsně za ní se umístila přednáška pana Ing. Jiřího Haaseho, MBA s názvem Role nových technologií v moderním zdravotnickém zařízení. Dále zazněly následující názvy přednášek: Čerpání dotací z regionálních operačních programů, kterou prezentoval MUDr. Jiří Šedivý, Koncepce eHealth kraje Vysočina od Mgr. Davida Zažímala či Požadavky na sběr dat a controlling pro efektivní poskytování péče v zařízení holdingového typu v podání Ing. Martina Zemana.
Z hlediska zájmu o jednotlivé přednáškové bloky si největší pozornost získal blok Efektivní řízení ve zdravotnictví koordinátora Mgr. Michala Mareše.

Co se na konferenci nejvíc líbilo a nelíbilo:
Ohlasy na konferenci byly veskrze pozitivní. Vedle pozitivních ohlasů byly zaznamenány také podnětné připomínky ke zlepšení. Tyto se vztahovaly k míře interaktivnosti přednášek, organizaci parkování, volbě tématu panelové diskuze, časovou koordinaci přednášek a obsahu vystoupení některých přednášejících.
V pozitivním hodnocení konference se objevovala pochvala za rodinnou atmosféru, tradici a lidský rozměr akce, volbu osobností přednášejících, atraktivnost přednášek, perfektní organizaci konference či prostředí, ve kterém konference probíhala. Velice kladně byl hodnocen jako obvykle společenský večer na zámku spojený s rautem.


Hlavní partner:
Partneři konference:


Mediální partneři:


Organizátoři:

Univerzita Pardubice