Konference INMED 2009 Pardubice 5. - 6. 11. 2009
Počet účastníků včetně přednášejících dosáhl počtu 115.
Skladba účastníků konference INMED 2009 byla následující:

Bylo představeno 17 přednášek ve 3 blocích a proběhla panelová diskuse na téma „Soukromé zdravotnictví – vítaný partner nebo finanční sok“, kterou vedl již tradičně Mgr. Tomáš Cikrt.

Celkové hodnocení účastníků konference INMED 2009 (ze kterého byli vyloučeni zaměstnanci organizátorů konference) dopadlo velice dobře. Hodnocení proběhlo v šesti otázkách s tímto souhrnným výsledkem vyjádřeným v procentech:

Velmi spokojeno 66% účastníků
Spíše spokojeno 26% účastníků
Spíše nespokojeno 8% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Podrobnější pohled na jednotlivé otázky vypadá takto:

Místo konání akce
Velmi spokojeno 83% účastníků
Spíše spokojeno 13% účastníků
Spíše nespokojeno 4% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Včasnost pozvánek
Velmi spokojeno 79% účastníků
Spíše spokojeno 13% účastníků
Spíše nespokojeno 8% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Organizační zajištění akce
Velmi spokojeno 75% účastníků
Spíše spokojeno 21% účastníků
Spíše nespokojeno 4% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úplnost a dostupnost informací o konferenci na webových stránkách
Velmi spokojeno 75% účastníků
Spíše spokojeno 21% účastníků
Spíše nespokojeno 4% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úroveň zpracování prezentací
Velmi spokojeno 33% účastníků
Spíše spokojeno 54% účastníků
Spíše nespokojeno 13% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Celkový dojem z akce
Velmi spokojeno 50% účastníků
Spíše spokojeno 38% účastníků
Spíše nespokojeno 12% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Která témata zaujala
Co se týče zajímavosti témat z hlediska posluchačů, zde jsou následující postřehy: Co se bloků týče, jednoznačně vévodí blok Řízení v krizi. V případě podrobnějšího pohledu na jednotlivé přednášky zaznamenala největší ohlas přednáška pana prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. s názvem Trvalé rezervy v systému financování zdravotnictví ČR – krize konzumu a vize rozumu. Dále zazněly názvy přednášek jako například Fondy EU v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici – plány a realita, prezentována MUDr. Jiřím Kalenským, Controling, planing a jiné nástroje ke snížení rizika finanční krize pro zdravotnická zařízení od Ing. Zbyňka Chotěborského či Řešení regionálního zdravotnického systému Jihočeského kraje.

Co se Vám na konferenci nejvíc líbilo a nelíbilo
Vedle pozitivních ohlasů byly zaznamenány i podnětné připomínky ke zlepšení. Padla zmínka o grafické úrovni a obsahu vystoupení některých přednášejících, o přílišných teoretických přednáškách či nedodržení témat některých přednášejících.

V pozitivním hodnocení konference se často objevovala pochvala za pracovní a přátelskou atmosféru, volbu osobností přednášejících, aktuálnost zvolených témat, dobrou organizací konference či prostředí, ve kterém konference probíhala společně s oceněním možnosti setkání s kolegy z celé republiky.

Kladně hodnocen byl jako obvykle společenský večer na zámku spojený s rautem.

Oceněno bylo také spojení konference a Asociací českých a moravských nemocnic, o které se organizátoři pokusí i při příštích ročnících konference.Hlavní partner
konference:

Partneři konference:


Mediální partneři:
Organizátoři:

Univerzita Pardubice