Následující ročník konference proběhne 30. - 31. října 2019 v EA Hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové.
PREZENTACE Z KONFERENCE INMED 2018
Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (č. akce 48712) – 9 kreditů.
úterý – 23. 10. 2018
KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Garant bloku: Ing Michal Břeň
Přestože hlavní výzvy v oblasti zdravotnictví jsou definované na celostátní úrovni, způsob, jakým se s nimi jednotlivé regiony vyrovnávají, se liší. To je dáno nejen rozdílnými výchozími geografickými, demografickými a ekonomickými podmínkami, ale i stylem řízení sítě regionálních poskytovatelů zdravotní péče. Přístupy k řešení aktuálních problémů i dlouhodobější vize rozvoje přijedou prezentovat ti nejpovolanější. Přijeďte si je vyslechnout, porovnat jejich přístupy a diskutovat s nimi. Jste srdečně zváni.
Nemocnice Pardubického kraje – Pět nemocnic, jeden tým, na cestě udržitelného rozvoje
MUDr. Tomáš Gottvald,
generální ředitel
a předseda představenstva,
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
MUDr. Zuzana Roithová, MBA,
předsedkyně představenstva,
Jihočeská nemocnice, a.s.
MUDr. Přemysl Sobotka,
náměstek hejtmana pro
resort zdravotnictví, Liberecký kraj
ehealth
Garant bloku: Ing. Pavel Nepovím
V sekci eHealth se můžete těšit na prezentaci stávajících projektů a budoucích plánů v této oblasti na státní úrovni, tedy z pohledu Ministerstva zdravotnictví a z úrovně samosprávných krajů v České republice i na Slovensku.
Ing. Martin Zeman,
ředitel odboru informatiky,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Hynek Kružík,
jednatel společnosti,
GNOMON s.r.o.
Trúfalé ambície v reálny úspech
PhDr. Silvia Pekarčíková,
riaditeľka odboru zdravotníctva,
Úrad Žilinského Samosprávneho
Kraja (ŽSK)
Elektronizace procesů v nemocnicích Moravskoslezského kraje
Ing. Pavel Rydrych,
vedoucí Odboru zdravotnictví,
Moravskoslezský kraj
Právní pohled na zabezpečení údajů ve zdravotnické dokumentaci
Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA
Nebude chybět ani již tradiční a hodně oblíbený blok právních informací. Tentokrát se budeme zabývat právním zabezpečením zdravotnické dokumentace. Skladba přednášejících je zárukou opravdu kvalitních informací s přesahem do praxe, tak věřím, že se nám opět podaří auditorium zaujmout právě tímto, v době GDPR, horkým tématem.
JUDr. Alena Tobiášová, MBA,
náměstkyně pro organizační,
právní věci a personalistiku,
Fakultní Nemocnice Brno
Současné trendy v právní regulaci zabezpečení zdravotnické dokumentace
JUDr. Radek Policar,
náměstek ministra pro legislativu,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.,
Pověřenec pro ochranu osobních
údajů
Jihočeské nemocnice, a.s.
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.,
vedoucí právního oddělení,
Masarykova univerzita Brno
středa – 24. 10. 2018
Úhrady zdravotní péče
Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová
Aktuální jsou problémy spojené s poskytováním akutní lůžkové péče v nemocnicích. V první části se erudovaní odborníci z MZ ČR, VZP ČR a ze svazu zdravotních pojišťoven zaměří hlavně na mechanismus stanovení úhrad za poskytované zdravotní služby. V roce 2019 by měly začít více zohledňovat kvalitu, efektivitu a dostupnost zdravotních služeb. Ve druhé části pak zástupci nemocnic představí problémy, se kterými se v současné době musejí každodenně potýkat - např. nedostatek zdravotních sester či problematika končících smluv se zdravotními pojišťovnami.
Ing. Helena Rögnerová,
ředitelka odboru dohledu
nad zdravotními pojišťovnami,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Jiří Mrázek, MBA,
ředitel Odboru úhrad
zdravotní péče (OÚZP), VZP
MUDr. Eduard Sohlich,
předseda AČMN
Mgr. Ivana Koudelková, MBA,
vedoucí odboru zdravotního
pojištění, FN Motol
 
Změna programu vyhrazena.

Každý blok byl ukončen otevřenou diskuzí k tématu a připravené dotazy můžete zasílat na mailovou adresu: cerna@stapro.cz.
Součástí konference bude i expozice firem, které působí na trhu informačních technologií.
Prohlédněte si pozvánku na konferenci.