Následující ročník konference proběhne 9. - 10. listopadu 2016.
REGISTRACE A ÚHRADA POPLATKŮ

Na konferenci INMED 2016 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje účast na všech přednáškách dvoudenní konference, servis pro účastníky konference, doprovodné tiskové materiály, jmenovku, občerstvení během přednáškových programů (kávu, nealkoholické nápoje, chlebíčky apod.) a oběd formou švédského stolu. Účastnický poplatek též zahrnuje vstup na společenský večer, který se již tradičně koná v nádherných prostorách na Pardubickém zámku, kde se mimo jiné můžete těšit na bohatý raut. Účastnický poplatek je nevratný, ale v případě neúčasti za sebe můžete vyslat náhradníka nebo vám na požádání budou zaslány veškeré sjezdové materiály.
VÝŠE ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
registrace a úhrada poplatků do 28. 2. 2016:
přednášející, partneři – zdarma
účastník (1 osoba) – 1000 Kč

registrace a úhrada poplatků od 1. 3. 2016 do 30. 4. 2016
přednášející, partneři – zdarma
účastník (1 osoba) – 1500 Kč

registrace a úhrada poplatků od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016:
přednášející, partneři – zdarma
účastník zdravotnické zařízení 3500 Kč
účastník komerční organizace 5000 Kč

registrace a úhrada poplatků od 1. 9. 2016 a na místě:
přednášející, partneři – zdarma
účastník zdravotnické zařízení 4500 Kč
účastník komerční organizace 8000 Kč

PLATBY
Účastnický poplatek poukazujte laskavě převodem na STAPRO s. r. o., IČ: 135 83 531, DIČ: CZ13583531, číslo účtu 179944561/0100 KB Pardubice. Pro plátce mimo ČR uvádějte číslo účtu ve formě IBAN CZ71 0100 0000 0001 7994 4561, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, Komerční banka a. s., pobočka Pardubice, Nám. Republiky 222, Pardubice. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který se vám zobrazí na konci přihlašovacího procesu po vyplnění on-line přihlášky. Tento variabilní symbol je nutné uvést správně, aby vaše platba mohla být identifikována.
UBYTOVÁNÍ
Rezervace ubytování je součástí on-line přihlašovacího formuláře. Vaše objednávky budeme vyřizovat v pořadí podle data odeslání přihlášky. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně snídaně. Ubytování budete hradit individuálně v hotelu. Nabídku ubytování naleznete zde.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zruší-li objednatel svou účast na konferenci:
  • do 30. dubna 2016 je možno stornovat ubytování bez poplatku
  • do 30. června 2016, činí stornovací poplatek 20 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
  • do 30. září 2016, činí stornovací poplatek 50 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
  • od 30. září 2016 činí stornovací poplatek 100 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování