Následující ročník konference proběhne 9. - 10. listopadu 2016.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONFERENCI
KONFERENCE INMED 2015
INMED 2015 zaštítil osobně ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, který plánoval osobní přivítání účastníků, ale vzhledem k aktuálním změnám v pracovním programu pana ministra, však nebylo v jeho časových možnostech se konference zúčastnit. Záštitu nad akcí převzal také primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát, který se slavnostního zahájení nemohl zúčastnit a v plném rozsahu byl zastoupen svým náměstkem Ing. Janem Řehounkem, který konferenci oficiálně zahájil. Konference se konala také pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., který celou konferenci zahájil svou přednáškou na téma Je sloučení nemocnic dobrý nápad z pohledu zřizovatele? Za udělené záštity tímto mnohokrát děkujeme! Celkově bylo na konferenci prezentováno 17 přednášek ve 4 blocích (přednášky jsou ke stažení zde). Úlohy moderátora panelové diskuze a celé konference se letos ujal Jan Kulhavý autor a moderátor odborných diskusí u Kulatých stolů AM Review a v Klubu AM Review. Letošního patnáctého ročníku konference se zúčastnilo celkem 201 návštěvníků.

Rozložení účastníků na konferenci INMED 2015 byla následující:Shlédněte video či článek z právě proběhnuvšího ročníku a poslechněte si naše hosty a přednášející.

Předmětem konference jsou především informační systémy jako nástroj efektivního zdravotnictví. Zdravotnická informatika je významnou a v současnosti již nezbytnou podporou provozních a rozhodovacích procesů v českém a slovenském zdravotnictví. Za řadu let svého trvání si konference INMED získala oblibu mezi širokou odbornou, ale také laickou veřejností. Především v posledních letech dosáhla konference vysokého společenského a odborného významu.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ
13. - 14. října 2015
10:00 - 18:00
Dům hudby v Pardubicích
Pardubický zámek
ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE
Konference je pořádána společně Univerzitou Pardubice, Statutárním městem Pardubice a firmou STAPRO s. r. o.
a STAPRO Slovensko s.r.o.

Univerzita Pardubice - zastoupená rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc.
STAPRO s. r. o. - zastoupené výkonným ředitelem a jednatelem Ing. Leošem Raibrem
STAPRO Slovensko s. r. o. - zastoupené ředitelem a jednatelem Ing. Janem Nezkusilem
FOTOGALERIE INMED 2015