Následující ročník konference proběhne 9. - 10. listopadu 2016.
REGISTRACE NA DALŠÍ ROČNÍK SPUŠTĚNA!
Registrace na nadcházející ročník již byla spuštěna. Čím dříve si své místo zarezervujete,
tím jistější a levnější účast na konferenci budete mít.
PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA?
Primárně je konference INMED určena pracovníkům z oblasti řízení zdravotnictví, regionální správy, centrálních útvarů, ministerstev,
pracovníkům odpovídajícím za diagnostické a terapeutické procesy (přednostové, primáři, vrchní sestry), pracovníkům z oblasti výpočetní
techniky ve zdravotnictví, pracovníkům vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví, pro soukromé vlastníky zdravotnických zařízení
a pro firmy, pracující v oblasti zdravotnické informatiky.

Obecně však můžeme říci, že konference INMED je zajímavá a podnětná pro každého, kdo má zájem na zefektivnění poskytování zdravotní péče.
Velkou hodnotou, kterou konference přináší, je výměna informací a zkušeností, ať již pozitivních či negativních, z vybraných oblastí.
AKTUALITY
TÉMATA PŘÍŠTÍHO ROČNÍKU
Doplnili jsme
témata příštího ročníku
konference INMED
STAŇTE SE PARTNEREM
Zviditelněte více své logo a společnost
pomocí konference INMED 2015.

ORGANIZAČNÍ POKYNY KONFERENCE
Konference se nám blíží,
a proto přikládáme několik
organizačních informací.
Organizátoři konference
Univerzita Pardubice
Generální partner konference
Hlavní partneři konference
Partneři konference
Mediální partneři konference