Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., a je ohodnocena 9 kredity. (Garant akce: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.)

Konference INMED 2014
V centru pozornosti konference INMED jsou informační systémy jako nástroj efektivního zdravotnictví. Zdravotnická informatika je významnou a v současnosti již nezbytnou podporou provozních a rozhodovacích procesů v českém a slovenském zdravotnictví. Za řadu let svého trvání si INMED získal oblibu mezi širokou odbornou, ale také laickou veřejností. Především v posledních letech dosáhla konference vysokého společenského a odborného významu.

Místo a čas konání
Konference proběhne od středy 19. listopadu do čtvrtka 20. listopadu 2014 v Domě hudby v Pardubicích.

Organizátoři konference
Konference je pořádána společně Univerzitou Pardubice, Statutárním městem Pardubice a firmou STAPRO s.r.o. a STAPRO Slovensko s.r.o.
Univerzita Pardubice - zastoupená rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc.
STAPRO s. r. o. - zastoupené výkonným ředitelem a jednatelem Ing. Leošem Raibrem
STAPRO Slovensko s. r. o. - zastoupené ředitelem a jednatelem Ing. Janem Nezkusilem