Vědecký výbor konference:

Vědecký výbor se nyní sestavuje.