Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., a je ohodnocena 9 kredity.
(Garant akce: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.)

PREZENTACE Z KONFERENCE:

Středa 19. listopadu 2014

9.30 - 10.00 hod. Zahájení konference
Ing. Leoš Raibr
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

10.00 - 12.05 hod. Klinické informační systémy
„Můžeme skutečně očekávat ještě větší přínos informačních systémů klinické praxi?
Může být práce s nimi ještě efektivnější?“

garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.
13.15 - 14.55 hod. Krajské zdravotnictví
„Jaké cesty zvolily kraje k ekonomické stabilizaci zdravotnických zařízení?“
garant bloku: Ing. Michal Břeň
15.30 - 17.10 hod. E-health v ČR
„Posunuli jsme se někam a víme, kam se chceme posunout?“
garant bloku: Ing. Jan Horák
17.10 - 18.00 hod. Diskuze s moderátorem

Čtvrtek 20. listopadu 2014

9.00 - 9.15 hod. Zahájení druhého dne konference - VZP ČR – postup při realizaci úhrad zdravotních služeb v nemocnicích
Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

9.15 - 11.20 hod. Úhrady zdravotní péče
„Hodnocení úhradové vyhlášky pro rok 2014 z pohledu jednotlivých hráčů zdravotního pojištění a očekávání
pro rok 2015.“

garant bloku: Ing. Věra Kovářová
11.20 hod. Závěr konference

Organizace odborného programu konference INMED
Přednáškové bloky byly sestaveny výhradně z vyžádaných přednášek. Každý blok byl ukončen otevřenou diskuzí k tématu.