Přednáškové bloky:
 • Krajské zdravotnictví – garant Ing. Michal Břeň
  „Jaké cesty zvolily kraje k ekonomické stabilizaci zdravotnických zařízení?“

 • Klinické informační systémy – garant MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.
  „Můžeme skutečně očekávat ještě větší přínos informačních systémů klinické praxi? Může být práce s nimi ještě efektivnější?“

 • E-health v ČR – garant Ing. Jan Horák
  „Posunuli jsme se někam a víme, kam se chceme posunout?“

 • Úhrady zdravotní péče – garant Ing. Věra Kovářová
  „Hodnocení úhradové vyhlášky pro rok 2014 z pohledu jednotlivých hráčů zdravotního pojištění a očekávání pro rok 2015.“