ZHODNOCENÍ KONFERENCE INMED 2014

19. - 20. listopadu 2014, Pardubice

Konferenci INMED 2014 spoluorganizovala Univerzita Pardubice a její rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. konferenci, společně s ředitelem konference Ing. Leošem Raibrem, oficiálně zahájil. Celkově bylo na konferenci prezentováno 18 přednášek ve 4 blocích a na závěr proběhla panelová diskuse s moderátorem. Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., a byla ohodnocena 9 kredity, které získal každý z návštěvníků v podobě certifikátu. Akci garantoval: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. Tohoto čtrnáctého ročníku konference se zúčastnilo celkem 147 návštěvníků.

Složení účastníků konference INMED 2014 bylo následující:

Pro koho je konference určena?
Primárně je konference INMED určena pracovníkům z oblasti řízení zdravotnictví, regionální správy, centrálních útvarů, ministerstev, pracovníkům odpovídajícím za diagnostické a terapeutické procesy (přednostové, primáři, vrchní sestry), pracovníkům z oblasti výpočetní techniky ve zdravotnictví, pracovníkům vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví, pro soukromé vlastníky zdravotnických zařízení a pro firmy pracující v oblasti zdravotnické informatiky.
Obecně však můžeme říci, že konference INMED je zajímavá a podnětná pro každého, kdo má zájem na zefektivnění poskytování zdravotní péče. Velkou hodnotou, kterou konference přináší, je výměna informací a zkušeností, ať již pozitivních či negativních, z vybraných oblastí.

FOTOGALERIE INMED 2014
Organizátoři konference:

Univerzita Pardubice
Partneři konference:

Mediální partneři: