AKTUALITY

Losování proběhlo a již známe výherní čísla!
Všichni účastníci konference, kteří vyplnili a odevzdali tzv. „dotazník spokojenosti“, jenž se váže k hodnocení konferenci INMED 2012, byli zařazeni do slosování. Vyhrát mohli níže uvedené ceny. Účastníci ankety měli při vyplňování dotazníku možnost zachování anonymity. Každý účastník ankety obdržel číslo.
Více >>>

Konference INMED 2012 je za námi …
Letošního dvanáctého ročníku konference se zúčastnilo 136 návštěvníků. INMED 2012 zaštítil osobně ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger, který plánoval osobní přivítání účastníků společně s úvodní přednáškou. Vzhledem k aktuálním změnám v pracovním programu pana ministra, však nebylo v jeho časových možnostech se konference zúčastnit a v plném rozsahu byl zastoupen panem náměstkem pro zdravotní pojištění Petrem Noskem, který konferenci oficiálně zahájil a také se ujal úvodní přednášky.
Více >>>

Pro koho je konference určena?
Primárně je konference INMED určena pracovníkům z oblasti řízení zdravotnictví, regionální správy, centrálních útvarů, ministerstev, pojišťoven, pracovníkům odpovídajícím za diagnostické a terapeutické procesy (přednostové, primáři, vrchní sestry), pracovníkům z oblasti výpočetní techniky ve zdravotnictví, pracovníkům vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví, pro soukromé vlastníky zdravotnických zařízení a pro firmy pracující v oblasti zdravotnické informatiky.
Obecně však můžeme říci, že konference INMED je zajímavá a podnětná pro každého, kdo má zájem na zefektivnění poskytování zdravotní péče. Velkou hodnotou, kterou konference přináší, je výměna informací a zkušeností, ať již pozitivních či negativních, z vybraných oblastí.
Partneři konference:

 
Organizátoři konference:

Univerzita Pardubice
Mediální partneři: