Sympozium klinické biochemie
FONS 2012
se konalo ve dnech 23 – 25. září 2012 v Pardubicích

Sympozia se zúčastnilo 207 účastníků, 22 vystavujících firem a 88 zástupců vystavujích firem.
Na sympoziu bylo předneseno 42 přednášek uspořádaných do jedenácti přednáškových bloků – prezentace přednášek naleznete zde
Dále bylo vystaveno 19 posterových sdělení – abstrakty jsou v pořadí, v jakém byly publikovány ve sborníku umístěny zde

K Sympoziu FONS 2012 byl jako doprovodná publikace vydán SBORNÍK A PROGRAM SYMPOZIA FONS 2012 (ISBN 978-80-87436-01-1),
který obsahuje program sympozia, všechny abstrakta přednesených přednášek a posterů a firemní strany vystavovatelů.


pořadatel
STAPRO s. r. o. ve spolupráci
s Českou společností klinické biochemie

pod záštitou
Primátorky města Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové
a Rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc.


Organizační výbor:
Jan Adamec
Ing. Martina Perglová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Vědecký výbor sympozia:
Doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Ing. Marek Budina
Ing. Zdeněk Jirsa
Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
RNDr. Martin Radina
Doc. MUDr. Martina Řezáčová , Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Ing. František Štumr, Ph.D.
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Hlavní partner sympozia:© STAPRO s. r. o. 2012